Vi blir äldre & Thrandur blir 25 i år - med en inte så bra bakgrund från Island så har han under åren hos oss - 17 år - blivit tryggare, dock sitter ärren kvar...Hästminne...