hos hund. Det pratas & skrivs en hel del för stunden om bakterien leptospiros & som ofta på sociala medier blir det väldigt ensidigt med dålig & ej konkret fakta. Irriterar mig att människor i detta fall hundägare, kennelklubbar m fl inte tar reda på just F a k t a utan i stället sprider ej relevant information som leder till rädda, uppjagade hundägare.

Med ett allt varmare & fuktigare klimat kommer bakterier av olika slag garanterat spridas Oavsett från både människor & djur - Ofrånkomligt.

Läs SVA s V i k t i g a fakta här:
http://www.sva.se/ej-i-meny/korta-fakta-om-leptospiros-hos-hund
& här http://www.sva.se/djurhalsa/hund/infektionssjukdomar-hund/leptospiros-hund 


Wilma & Jag ♡